موبایل نجفیان

نام شهر : کرمانشاه

شهر نمایندگی : کرمانشاه

تلفن تماس :

08337290845

آدرس :

کرمانشاه ، میدان مصدق پاساژ ارگ طبقه دوم ،

راهرو اول پلاک 24 ، موبایل نجفیان