موبایل بهمن

نام شهر : اردبیل

شهر نمایندگی : اردبیل

تلفن تماس :

04533241710

04533241711

آدرس :

اردبیل. چهارراه امام. بازار صدف . طبقه اول. کد ۶۸ موبایل بهمن