مرکز قطعات و تعمیرات موبایل عبادتی

نام شهر : آذربایجان غربی

شهر نمایندگی : ارومیه

تلفن تماس :

04432242244

04432249084

آدرس :

ارومیه – خیابان باکری روبروی پاساژ خلیلی پلاک 246 –

مرکز قطعات و تعمیرات موبایل عبادتی