مرکز خدمات مدرن موبایل

نام شهر : خراسان رضوی

شهر نمایندگی : نیشابور

تلفن تماس :

05142236000

آدرس :

نیشابور، فردسی شمالی۲ ، جنب درمانگاه فرهنگیان ،

مرکز خدمات مدرن موبایل