مرکز خدمات داده پردازش نوین

نام شهر : همدان

شهر نمایندگی : همدان

تلفن تماس :

08138343514

آدرس :

همدان خیابان بوعلی روبروی هتل بوعلی کوچه شریف

پلاک ۱۷ طبقه اول