شرایط گارانتی

← گارانتی ارائه شده تنها شامل محصول بوده و ملحقات از قبیل باطری ، شارژر ، کابل و مواد مصرفی و غیره شامل آن نمی باشد .
گارانتی دستگاه در شرایط زیر باطل می گردد:
1- استفاده ، نگهداری و یا هر گونه تغییر و آزمایش ناصحیح
2- خرابی در اثر استفاده از هرگونه امکانات و یا وسایل جانبی غیر استاندارد و تایید نشده توسط شرکت تولید کننده
3- اقدام به سرویس ، تعمیر و یا هر گونه تغییر در محصول توسط افراد خارج از مرکز مجاز شرکت فراز همراه
4- شکستگی ، سایش و خراشیدگی ، اثرات ضربه خوردگی و یا هر گونه تماس با مایعات و رطوبت خوردگی دستگاه
5- تغییر یا دستکاری شماره سریال در کارت گارانتی و یا در محصول
6- دستگاه هایی شامل گارانتی هستند که فاقد هرگونه زنگ زدگی ، خراش و سایش باشند.
7- فراموشی حسابهای کاربری از قبیل Samsung Account ،Google Account ، Icloud و غیره ، شناسه کاربری و یا رمز ورود آن به عهده مشتری بوده و شامل گارانتی نمی باشد